Đi mát xa ngủ quên mất thế là Mako Saeki bị địt lúc nào không biết