Bố chờ con trai ngủ say nhẹ nhàng bế con dâu qua phòng rồi nện đến sáng