Học hành thì ít đôi bạn cùng lớp địt nhau thì nhiều