Con dâu xấu số bị bố chồng ghim vào sổ phải ”chén” cho bằng được