Đau đớn cô gia sư bị chính cậu học trò cưỡng hiếp trong một hôm mưa gió