Qua thăm bạn thấy mẹ bạn ngủ lén lút thò chim vào phang nát lồn, thể tiếp xúc với nhau. Tôi xoa lưng nàng, eo nàng và khéo léo di chuyển phần trên của tôi để cạ sát thân thể của mình vào Thủy, miệng vẫn say sưa ôm nàng. Cơ thể Thủy run lên từng chập. Tôi cầm tay Thủy di chuyển đến giữa hai chân, Đến nhà bạn chơi có mỗi mẹ bạn ở nhà lén lút thò chim vào phang nát lồn nơi cu tôi đã dựng đứng, nàng giật nảy mình rụt tay lại lí nhí: – Anh… kỳ quá… – Sao em? Tôi tiếp tục trêu. – Thì… hư quá chứ sao. – Hư gì, em thích nó mà. – Nhưng… Tôi mỉm cười, tiếp tục cầm tay nàng di chuyển đến cu tôi. Nàng rụt rè để yên ở đó. Một lúc sau, bàn tay